info@matuspastorok.com
+420 771 144 423

REVITALIZÁCIA NÁMESTIA JOSIPA ANDRIĆA

Námestie Dr. Josipa Andrića v Chorvátskom Grobe sme sa rozhodli stvárniť ako živý pás, ktorý prepojí predpriestor obecného úradu a kostola. Súčasnú neprehľadnú križovatku sme rozdelili na dve časti, čím vznikli dve nové križovatky troch ciest. Jednu z vedľajších obytných ulíc sme odklonili ďalej od tejto oblasti. Priestor, kde cesta prechádza cez námestie, a vedľajšiu komunikáciu ústiacu k obytným objektom riešime na rovnakej úrovni, čím sa snažíme dopravu v tomto uzle spomaliť a uprednostniť chodcov. Priestor, kde cesta prechádza kolmo cez živý pás, navrhujeme riešiť rovnako dlažbou, čo prispieva k zachovaniu architektonického zámeru a optickému vymedzeniu zmeny materiálu vozovky. Toto by malo vodičov podnietiť, aby sa obozretnejšie pohybovali po tejto ploche. Priestor medzi cestou a pešou časťou pásu vymedzujeme piatimi stĺpikmi po oboch stranách.

V páse sa nachádza pavilón, ktorý slúži ako zastávka MHD a javisko pre menšie podujatia. Taktiež sem umiestňujeme väčšinu umeleckých diel a pamätníkov z územia, vrátane busty Dr. Andrića. Okrem pásu v území vzniknú dve ďalšie priestranstvá. Prvé je námestie, prevažne dláždená plocha, pred objektom obecného úradu, ktorá bude slúžiť na konanie rôznych podujatí. Na druhej strane, pred budovou kostola, navrhujeme územie s väčšou koncentráciou stromov, ktoré bude designované ako park.

Kontakt

Řípská 25
130 00 Prague
Česká republika

Zobraziť na mape

info@matuspastorok.com
+420 771 144 423

Instagram

2024 © Všetky práva vyhradené.